Kako organizirati vrijeme fokusiranjem na rezultate?

On July 5, 2015, Posted by , In nlp coaching, With Comments Off on Kako organizirati vrijeme fokusiranjem na rezultate?

U svakodnevnom životu se mnoge stvari događaju van naše kontrole. Ipak, postoji jedan ogroman resurs koji svi imamo na raspolaganju u svakom trenutku i 100% je pod našom kontrolom, a to je fokus.

Najveća moć organizacije vremena fokusiranjem na rezultate je činjenica što Vas takav pristup konstantno drži usredotočene na rezultate i ono što želite u životu.

N2SED organizacija vremena predstavlja grupirani plan aktivnosti fokusiran na rezultate. 

N2SED organizacija vremena je modelirana prema sustavu koji se zove OKR sustav postavljanja ciljeva, a kako bi shvatili koliko je takav sustav moćan, ispričat ću Vam kratku priču.

To je priča o kompaniji koja se zove Google.

Godine 1999. investitor, John Doerr je predstavio OKR sustav postavljanja ciljeva menadžmentu Google-a. Tada je u Google-u bilo 40-ak zaposlenih.

Danas, Google ima preko 53.000 zaposlenih u cijelom svijetu i preko 66 milijardi USD prihoda godišnje, a OKR sustav postavljanja ciljeva se još uvijek koristi kao podrška njihovom impresivnom rastu.

Što znači OKR?

O = OBJECTIVE – jasan i ambiciozan rezultat kojem težite iako još ne znate sve odgovore kako
KR = KEY RESULT – mjerljivi rezultati koji glavni rezultat (Objective) čine ostvarivim

Konkretan primjer:

O – Glavni rezultat – Učini značajan napredak u prehrambenim navikama kako bi se hranio zdravo, imao više energije i bio fit

KR – Ključni rezultati

KR 1. Pronađi i pročitaj relevantne izvore o navikama zdrave prehrane (1 knjiga, 5 online članaka)
KR 2. Savjetuj se o prehrani s osobom koja ima rezultate koje želiš
KR 3. Pronađi barem 3 restorana u gradu koji poslužuju zdravu hranu
KR 4. Istraži, kupi i koristi knjigu zdravih recepata
KR 5. Posjeti barem 3 mjesta u gradu za kupovinu zdravih namirnica
KR 6. Definiraj raspored dnevnih obroka

Ovo je pojednostavljeni prikaz početnog postavljanja OKR modela na nivou ciljeva koje tada raščlanjujemo na dnevnoj bazi kroz organizaciju konkretnih aktivnosti. Praktičan primjer ovakvog modela detaljno obrađujemo na našim radionicama: “Nadmoćne poslovne vještine”.

Zašto je N2SED pristup organizaciji vremena toliko značajan?

Pogledajmo u praksi razliku između pristupa fokusiranog na aktivnosti i pristupa fokusiranog na rezultate.

Pretpostavimo da prodajni predstavnik vaše tvrtke komunicira s potencijalnim klijentima te pokušava dogovoriti sastanke.

Pristup fokusiran na aktivnosti- na temelju marketinških aktivnosti, potencijalni klijent vaše tvrtke je poslao upit putem e-maila na što vaš zaposlenik ljubazno odgovara s osnovnom ponudom i zahvalom na upitu. Ukoliko potencijalni klijent na tu poruku ne odgovori, ništa se ne događa. Aktivnost komunikacije je ispunjena ali rezultat nije postignut.

Pristup fokusiran na rezultate– na temelju marketinških aktivnosti, potencijalni klijent vaše tvrtke je poslao upit putem e-maila na što vaš zaposlenik ljubazno odgovara s osnovnom ponudom, zahvalom za upit + mjesečnom posebnom ponudom (ako postoji) + pdf brošurom ili izvještajem o tome kako donijeti najbolju odluku kod kupnje konkretnog proizvoda ili usluge + navodi kako će biti slobodna kontaktirati potencijalnog kupca za nekoliko dana i nakon toga uvodi taj upit u CRM tvrtke (ukoliko to nije automatizirano). Sada postoje mnoge mogućnosti za kreiranje prodajnog lijevka ali glavna ideja je da prodajni predstavnik ili predstavnica je usredotočena na rezultat dogovora sastanka i potencijalnom kupcu postane privlačnija od konkurencije.

Jedina prava razlika između ova dva opisana pristupa je konačan rezultat.

Ako razmišljate o tome sada, kliknite ovdje i zatražite ponudu N2SED Coaching usluga.