Komuniciranje u Zdravstvu – Prezentacija za Udrugu socijalnih radnika PGŽ

On April 6, 2017, Posted by , With Comments Off on Komuniciranje u Zdravstvu – Prezentacija za Udrugu socijalnih radnika PGŽ

U suradnji s Udrugom socijalnih radnika Primorsko-goranske županije održat ćemo prezentaciju o komuniciranju u zdravstvu u Domu za odrasle osobe Turnić, Rijeka.

Glavna je namjera prezentacije da svi polaznici dobiju jednostavno i jasno razumijevanje osnova tehnologije New Code Neuro-lingivističkog programiranja (New Code NLP) te koristi od primjene tih obrazaca u zdravstvu u svrhu još pozitivnijeg utjecaja na ishode liječenja. Završni dio prezentacije predviđen je za pitanja.

Svrha prezentacije:
Komuniciranje s pacijentom predstavlja najzastupljeniju medicinsku proceduru u životu zdravstvenih djelatnika. Tijekom prosječne radne karijere zdravstveni djelatnici obave čak 150.000 ili više razgovora s pacijentima. Zašto je ta informacija važna?

Način na koji zdravstveni djelatnici komuniciraju s pacijentom ne utječe samo na pacijenta, već utječe i na članove njegove obitelji i prijatelje. Otiđemo li tom logikom korak dalje i pogledamo li veliku sliku, način na koji zdravstveni djelatnici komuniciraju s pacijentima utječe na društvo u cjelini.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci studentima prve godine opće medicine smo održali predavanje naziva: Kako komunicirati s pacijentom i motivirati ga na promjenu ponašanja?” Rezultat tog predavanja je brošura naziva: “STOP – Pogledaj Veliku Sliku” koju možete preuzeti I pročitati kao pripremu za predavanje: www.n2sed.hr/zdravstvo/

Što je NLPNeurolingvističko programiranje?
NLP ili Neuro-lingvističko programiranje je tehnologija modeliranja ekstremnog oblika ljudskog ponašanja- izvrsnosti.
NLP je razvijen kao rezultat proučavanja i modeliranja iznadprosječno uspješnog rada nekolicine izvrsnih stručnjaka na području psihoterapije.Vremenom NLP postaje praksa kodiranja načina kako ljudi organiziraju svoje razmišljanje, osjećaje, jezik i ponašanje da bi postizali rezultate koje postižu.

Primjena NLP-a je vrlo široka, a mi ćemo govoriti o praktičnoj primjeni u zdravstvu.

Prezentacija je prijavljena stručnim komorama socijalnih radnika, medicinskih sestara i radnih terapeuta radi bodovanja.

Trajanje prezentacije: 75 minuta

Lokacija: Dom za odrasle osobe Turnić, Giuseppe Carabina 6, 51 000 Rijeka – Google Mapa

Ako ste zainteresirani pošaljite e-mail na adresu: udrugari@gmail.com