Zašto NAM meditacija?

On February 1, 2018, Posted by , In meditacija, With Comments Off on Zašto NAM meditacija?

NAM (Neuroplasticity Activation Meditating) tehnologija je održive sreće.

Svi ljudi žele biti sretni, imati lijepa iskustva i ugodu. Nitko ne želi biti nesretan, patiti i biti u stresu. Prema toj težnji svi su ljudi jednaki. Usprkos tom nastojanju, većini ljudi to ne uspijeva.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, depresija i mentalni poremećaji, trenutno su drugi najčešći razlog nesposobnosti za rad. Nadalje, SZO predviđa da će do 2020. godine postati prvi razlog nesposobnosti za rad i drugi najčešći uzrok bolesti ljudi, općenito. Zbog ovakvih predviđanja unutarnji mir postaje vrlo dragocjen i među najtraženijim vrijednostima u životima ljudi.

Unutarnji mir nije neovisno postojeća stvar koju možemo izabrati jer da jest svatko bi ga izabrao, kupio ili nekako nabavio. Ako unutarnji mir nije stvar koja negdje postoji i može se nabaviti, tada je posljedica raznih uzroka i uvjeta.

Koji su to uzroci i uvjeti?

Najvažniji uzrok unutarnjeg mira jest kvaliteta životnog iskustva.

Nadalje, kvalitetu životnog iskustva možemo podijeliti na osjetilna i mentalna iskustva pojedinca. Osjetilna iskustva temelje se na osjetilima, ovise o okruženju koje se nalazi izvan nas i onome što možemo spoznati svjesnošću vida, sluha, njuha, dodira, okusa. Mentalna iskustva temelje se na umu, procesiranju i analizi osjetilne svjesnosti kao i suptilnoj svjesnosti koja ne ovisi o fizičkim osjetilima.

Iz osobnih iskustava, kao i iz iskustava ljudi za koje smo čuli, znamo da su mentalna iskustva dominantna u odnosu na osjetilna iskustva. Znamo za super zvijezde koje su usprkos okruženju luksuza, materijalnim dobrima i priznanjima, izvršile samoubojstvo. Isto tako znamo za ljude koji su preživjeli neljudske uvjete najgorih logora i nisu izgubili životnu radost i vedrinu ili znamo za one koji žive u vrlo skromnim uvjetima i isijavaju životnu energiju i radost, svakom novom danu pristupaju s entuzijazmom malog djeteta.

NAM meditacija bavi se istraživanjem, njegovanjem i osnaživanjem uma i mentalnih iskustava.

Model NAM meditacijskog trening programa razvijen je na temelju tradicije tibetanskog budizma, podržan je od moderne medicine i neuroznanosti jer predstavlja praktičnu i dragocjenu pomoć za svakodnevni život.

Ako um zamislimo kao prostrano, mirno planinsko jezero, na njegovoj se površini mogu vidjeti slike stabala, planina, ptica u letu ili oblaka, ali ništa od toga ne predstavlja temeljnu prirodu jezera. Temeljna priroda jezera su vlažnost, čistoća i jasnoća zbog kojih slike na površini mogu biti vidljive.

Slike na površini imaju nestabilnu prirodu i stalno se izmjenjuju. Vlažnost, čistoća i jasnoća jezera su uvijek prisutne.

Kada nas u životu iznevjere ili napuste osobe, fenomeni i materijalna dobra koja doživljavamo tjelesnim osjetilima i nalaze se izvan nas, pomoći nam može jedino vještina održavanja mentalne stabilnosti i emotivne higijene koja se nalazi u nama i neovisna je o vanjskim okolnostima. Hoće li nas napustiti osobe, objekti, fenomeni i materijalna dobra koja su nam jako važna? Hoće, zbog svoje nestalne prirode, stalne promjene i to je jedino razmišljanje koje je realno.

Zbog toga, meditaciju ne koristimo kao bijeg u iluziju kako će uvijek sve biti super i lijepe stvari će trajati zauvijek, a negativne se neće nikada dogoditi. Takve iluzije posljedica su samozavaravanja i jako su opasne, nerealne i vode u porast samokritičnost i još veće mentalne probleme. Zašto? Jer realnost ne funkcionira tako.

Ono što NAM meditacijom želimo postići jest unutarnja moralna čvrstoća, fleksibilnost, mentalna otpornost i hrabrost jer ako se ne znamo nositi sa životnim nedaćama, neugodnostima, tugama i neuspjesima, to može jako negativno djelovati na kvalitetu našeg životnog iskustva. Uživamo u lijepim stvarima, a neugodne stvari predviđamo i treniramo da kada se pojave ne postanu uzrok problema, već gorivo za održavanje mentalne stabilnosti i emotivne higijene.   

Treningom vještina postaje refleks.

NAM meditacijskim programom, um koji je nemiran i uznemiren događajima iz svakodnevnog života (slike na površini čistog planinskog jezera), transformiramo u smireno stanje kako bi se povezali s njegovom temeljnom prirodom (vlažnost, čistoća i jasnoća planinskog jezera). To činimo vježbama disanja (pranayama) i treningom objektne meditacije (shamata ili mindfulness).

Nakon smirivanja uma i povezivanja s njegovom temeljnom prirodom, širimo ga mudrošću i zbližavanjem s uzrocima mentalnih i emotivnih stanja koja želimo češće iskušavati u svakodnevici. To činimo treningom analitičke meditacije (vipassana).

Što točno taj proces čini važnim?

U svakodnevnom životu najčešće iskušavamo ona mentalna stanja s kojima smo najbolje upoznati i zbliženi. Želimo li iskušavati više pozitivnih mentalnih stanja, moramo se bolje i češće upoznavati s njima.

Želite li meditirati prema NAM modelu, važno je razumjeti uzročno-posljedičnu vezu između meditativne prakse i osobnog osjećaja sreće.

Dakle, proces NAM meditacije podržan je u realnosti zbog nastojanja svih ljudi da budu sretni te da izbjegnu bilo koji oblik patnje. Sreća ili patnja posljedica su kvalitete životnog iskustva. Kvalitetu životnog iskustva oblikuju dvije vrste iskustava: osjetilna iskustva (temelje se na osjetilima) i mentalna iskustva (temelje se na umu). Meditacijom treniramo komponentu mentalnih iskustava kako bi osigurali vlastitu mentalnu dobrobit. Vodeći uzrok mentalne dobrobiti je unutarnji mir. Uzroci unutarnjeg mira su mentalna stabilnost i emotivna higijena. Mentalnu stabilnost i emotivnu higijenu postižemo upoznavanjem s temeljnom prirodom uma te zbližavanjem s pozitivnim mentalnim stanjima. Metoda koju za to koristimo zove se meditacija i vrlo je važno u svakom trenutku, u pola noći razumjeti kako točno NAM meditacija može direktno utjecati na kvalitetu našeg životnog iskustva, a time i količinu patnje ili sreće koju iskušavamo.

Važno je analizirati i razumjeti sve što radimo, a ne raditi stvari jer vidimo da to rade drugi ili zato jer nas netko uvjerava da je to ispravno. Svatko je odgovoran sam za sebe.

Testirajte i iskusite NAM meditaciju u praksi na našim vođenim meditacijama i programu „Harmonija meditacije i realnosti“ – Saznajte više ovdje ili NAM pošaljite upit