NAM Meditacija – Emotivna higijena u praksi

Emotivna higijena suprotna je emotivnoj zbrci i neredu.

Ako postoji emotivna higijena, postoji i unutarnji mir. Ako postoji unutarnji mir, postoji i emotivna higijena.

To znači da je unutarnji mir vještina koja se može naučiti. Emotivna higijena uzrok je unutarnjeg mira. Za prakticiranje emotivne higijene, moramo znati kako. Da bi znali kako, moramo naučiti. NAM Meditacija jedan je od načina za učenje i prakticiranje emotivne higijene. U nastavku pogledajte tri vođene meditacije: Dobro srce – zlatni nektar spontanog mira u sebi i u cijelom svijetuPrisutnost uma kod disanja, Tijelo svjetla i Ljubav i suosjećanje.

1. NAM Meditacija – Dobro srce – zlatni nektar spontanog mira u sebi i u cijelom svijetu, 22:51 min

2. NAM Meditacija – Prisutnost uma kod disanja (vođena meditacija, 25:47 min)

3. NAM Meditacija – Tijelo svjetla (vođena meditacija, 28:33 min)

4. NAM Meditacija – Ljubav i suosjećanje